დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

პრაქტიკული მეცადინეობა მოდულზე-,,მორფოლოგიისა და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები”.

ფარმაციის (სააფთიაქო) პროგრამის პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკული მეცადინეობა მოდულზე-,,მორფოლოგიისა და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები”.
მოდულის პრაქტიკული ნაწილის გავლა ხდება კოლეჯის C გარემოში, ლაბორატორიაში, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტების მოთხოვნებს.
სტუდენტებისთვის თეორიულად მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ მეცადინეობაში გამოყენება ხელს უწყობს სასწავლო უნარების განვითარებასა და განმტკიცებას.

Add a Comment

Your email address will not be published.