დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა

2020 წლის 23 დეკემბერს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებთან გაიმართა წლის შემაჯამებელი საინფორმაციო შეხვედრა.

ცენტრის წარმომადგენლებმა განიხილეს – ახალი სტანდარტების დანერგვის პროცესში დაწესებულებების მიერ წარდგენილი თვითშეფასების პირველადი ანალიზი.

არაფორმალური განათლების აღიარების არსებული სისტემა და მისი მნიშვნელობა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის ჭრილში, ცენტრალიზებულად შემუშავებული შეფასების ინსტრუმენტები ათი კვალიფიკაციის ფარგლებში, რომელთა გამოყენებაც დაწესებულებებში მნიშვნელოვნად გაზრდის სტუდენტთა შეფასების ხარისხს.

Add a Comment

Your email address will not be published.