დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

პრაქტიკული მეცადინეობა – “ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები”.

პრაქტიკული მეცადინეობა – “ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები”.

ფარმაციის (სააფთიაქო) პროგრამის პროფესიულ სტუდენტთა პრაქტიკული მეცადინეობა მოდულზე – “ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები”.
სტუდენტები გადიან პრაქტიკულ სწავლებას კოლეჯში არსებულ C გარემოში, რომელიც აღჭურვილია სტანდარტების შესაბამისად.
პრაქტიკული მეცადინეობისას მოდულით გათვალისწინებული სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება (ცდების ჩატარება და სხვა… ) სასწავლო/სამუშაო პროცესს უფრო საინტერესოსა და ნაყოფიერს ხდის.

Add a Comment

Your email address will not be published.