დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

27 და 28 სექტემბერს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის

27 და 28 სექტემბერს პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ კერძო და საჯარო დაწესებულებებთან ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების და პროცედურების პროექტი განიხილა.
საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, რომლის ძალაში შესვლასთან ერთად პროფესიული განათლების სისტემა ახალ სტანდარტებზე გადავა.

Add a Comment

Your email address will not be published.