დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

შპს კოლეჯი მესამე სამედიცინო ავტორიზებული – საზოგადოებრივი

9-12    კლასდამთავრებულებისათვის:

 • ჯანდაცვა – ექთნის  თანაშემწე (მოდულური) – III  საფეხური – 2  წელი – 1300 x 2 = 2600 
 •  ჯანდაცვა – კბილის  ტექნიკოსი – III  საფეხური – 10 თვე = 1500  ლ
 •  ბიზნეს-ადმინისტრირება  ოფისის  მენეჯერი – III  საფეხური  – 9თვე –  1000 ლ
 • ინჟინერია-ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი  – III  საფეხური-1 წელი-  1200  ლ  

12   კლასდამთავრებულებისათვის:

 • ჯანდაცვა – პრაქტიკოსი ექთანი (მოდულური) – V  საფეხური – 2,5  წელი – 1500x2,5=3750 
 • ჯანდაცვა-ფარმაცევტის თანაშემწე (მოდულური) – IV  საფეხური – 2  წელი-1500x2=3000 

რეგისტრაციისათვის აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს:

 1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ატესტატი (ან ცნობა სკოლიდან, განათლების მიღების შესახებ);
 2. პირადობის მოწმობის ასლი;
 3. ორი ფოტო სურათი 3/4 ;
 4. არასრულწლოვნის შემთხვევაში წარმომადგენლის პირადობის ასლი;
 5. განცხადება დირექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);

ქ. თბილისი: აკ. წერეთლის გამზ. 142

ტელ.:  (032) 2 34 22 01; 598 113 007; 597 77 28 55; 598 48 94 98;   

ვებ–გვერდი:   medicalschool-3.edu.ge

ელ–ფოსტა:   medicalschool-3@mail.ru

მოდულური პროგრამა

ექთნის თანაშემწე

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ექთნის თანაშემწის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

დასაქმების სფეროები _ ექთნის თანაშემწის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სტაციონარში, ჰოსპისში, ბინის პირობებში ან/და მომვლელად მგზავრობა-მოგზაურობის დროს; ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებაში (მოხუცთა თავშესაფარი, ბავშვთა სახლები), ბინაზე მოვლის სამსახური.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ოფისის მენეჯერი (მდივან–რეფერენტი)

 

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: ოფისის მენეჯერის  მესამე საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია

დასაქმების სფეროები –  ოფისის მენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) დასაქმების სფეროა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, სადაც მიმდინარეობს საქმისწარმოება.

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კბილის ტექნიკოსი

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:კბილის ტექნიკოსისIII საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

დასაქმების სფეროები _ კბილის ტექნიკოსის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში.

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტისIII საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

დასაქმების სფეროები _ აღნიშნული დონის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელი შეიძლება დასაქმდეს მსხვილ და წვრილ ფარმაცევტულ საწარმოებებში, სხვა საწარმოებში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია როგორც სამკურნალო ფორმების, ასევე ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების წარმოებასთან.

მოდულური პროგრამა

პრაქტიკოსი ექთანი

 

 • მისანიჭებელი  პროფესიული კვალიფიკაცია:   პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

მოდულური პროგრამა

ფარმაცევტის თანაშემწე

 

 • მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია:

ფარმაცევტის თანაშემწისმეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

Add a Comment

Your email address will not be published.