დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

ტრენინგი „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში“

2016 წლის 26-27 მარტს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ჩატარდა ტრენინგი „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში“, რომელსაც უხელმძღვანელა SBA-ს რექტორმა ბატონმა კახაბერ ერაძემ. პირველ დღეს განხილულ იქნა მოდულის სტრუქტურა, სტუდენტთა შეფასების სისტემა, ინსტრუმენტების შექმნისა და მტკიცებულებების შეგროვების წესი და ა.შ.

მეორე დღეს მონაწილეები დაიყვნენ ჯგუფებად, რომლებმაც მოდერატორების დახმარებით შექმნეს ინსტრუმენტები და წარუდგინეს აუდიტორიას განსახილველად. ჩვენი კოლეჯიდან – მესამე სამედიცინო & ტურიზმის აკადემია – მონაწილეობდა თინათინ ჭუმბაძე, რომელსაც გადაეცა სერთიფიკატი მასზედ, რომ მან გაიარა ტრენინგი „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში“.

Add a Comment

Your email address will not be published.