დაგვირეკეთ

(+995 32) 2 34 22 01

მოგვწერეთ

medicalschool3@gmail.com

კოლეჯის მისია – კოლეჯი მესამე სამედიცინო, მრავალპროფილური საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლის წამყვანი მიმართულებაა ჯანდაცვა, რომელიც ზრუნავს  კონკურენტუნარიანი,  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიონალების აღზრდაზე; რისთვისაც უზრუნველყოფს, მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლების მიღების შესაძლებლობას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში.

ხედვა – კოლეჯი მესამე სამედიცინო 2026 წლისათვის ერთ-ერთი წარმატებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სტუდენტების დასაქმების მაღალი მაჩვენებლით, რომელთა მიღებული განათლების ხარისხი სრულად პასუხობს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს; ფინანსურად ხელმისაწვდომი, დაკომპლექტებული მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლებითა და თანამშრომლებით, მრავალფეროვანი პარტნიორობით.

ღირებულებები – ჰუმანიზმი, სანდოობა, მაღალი პროფესიონალიზმი და თანასწორუფლებიანობა